FANDOMDuels Edit

Opponent(s) Outcomes
Satellizer L. Bridget Lose
Sebastian Michaelis Win
3 Juvenile Officers (w/Sora Perse & Wally Mitsuru) Win
Gundham Tanaka Lose
Fuyuhiko Kuzuryu; Natsu Dragneel; Yuno Gasai No Result
18 SOL Tech Employees (w/Ebina Maita, Korekiyo Shinguji, Misaki Shimizu, Sasuke Uchiha, Shay Obsidian, Yusaku Fujiki, & Yusei Fudo) Win